Aktualności

BPMstandard.pl używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Twoją zgodę.

Zrozumiałem
20Mar2018

Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy: tworzenie wartości z kapitału intelektualnego

Brief1 Okładka 300dpi 2017 12 02 v01Miło nam poinformować, iż światło dzienne ujrzała zapowiadana wcześniej przez nas nowa publikacja książkowa poświęcona zarządzaniu procesami biznesowymi. Jej autorem jest dr Marek Szelągowski. Jest to książka o aktualnym zarządzaniu procesowym z silnym podkreśleniem jego związków z informatyką. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Książki dostępne na rynku omawiają tradycyjne zarządzanie procesowe. W zasadzie wszystkie polskie i zdecydowana większość nie polskich książek opisuje i roztrząsa zasady zarządzania procesowego wywodzące się wprost z zarządzania jakością Deminga i potem reengineeringu Hammera. Książka "Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy" opisuje współczesne dynamiczne zarządzanie procesowe (dynamic BPM), które jest zupełnie różne od tradycyjnego zarządzania procesowego sprzed 20, 10 a nawet 5 lat. Ale to z nim mają na co dzień do czynienia praktycy (managerowie, analitycy biznesowi, urzędnicy) i akademicy (wykładowcy, studenci). Muszą się nauczyć i w praktyce wdrażać zarządzanie procesowe obejmujące case management, wykorzystujące eksplorację procesów i na co dzień zintegrowane z zarządzaniem wiedzą. Ale przede wszystkim zarządzanie procesowe wykorzystujące cały dynamizm pracowników wiedzy. Bo to oni tworzą innowacyjne produkty i usługi, które organizacje zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dostarczają klientom.

Najważniejsze przesłanie książki

  • Współczesne zarządzanie procesowe (business proces management – BPM) to dynamiczne zarządzanie procesowe (dynamic BPM).
  • Tradycyjne zarządzanie procesowe stanowi szczególny przypadek dynamicznego zarządzania procesowego, stosowany z sukcesami w kontekstach biznesowych, niewymagających zarządzania wiedzą w czasie realizacji procesów.
  • Względnie trwałą przewagę konkurencyjną daje tylko (dynamiczne) zarządzanie procesami biznesowymi zintegrowane z zarządzaniem wiedzą i wdrożone w zakresie angażującym na co dzień jak największą część kapitału intelektualnego organizacji.

Wdrożenie zarządzania procesowego musi uwzględniać:

  • kulturę organizacyjną uwzględniającą korzystanie z mobilnych aplikacji społecznościowych, komunikatorów, chatów, repozytoriów informacji, itp.
  • dynamiczną (tzn zależną od dynamizmu pracowników wiedzy) indywidualizację procesów tworzącą szeroko dystrybuowaną w organizacji wiedzę (w organizacji i poza nią np. do dostawców, podwykonawców, partnerów w sieci biznesowej itp.).
  • wsparcie sztuczną inteligencją operującą na BigData i IoT
    oraz inne czynniki które zmieniły i dalej będą zmieniały realia działania w biznesie.

A równocześnie współczesne wdrożenie BPM musi zapewniać organizacji elastyczność (zdolność do ciągłej adaptacji) przez codzienne, jak najszersze angażowanie kapitału intelektualnego.

Książki dostępne na rynku omawiają tradycyjne zarządzanie procesowe. W zasadzie wszystkie polskie i zdecydowana większość nie polskich książek opisuje i roztrząsa zasady zarządzania procesowego wywodzące się wprost z zarządzania jakością Deminga i potem reengineeringu Hammera.
Książka „Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy” opisuje WSPÓŁCZESNE dynamiczne zarządzanie procesowe (dynamic BPM), które jest zupełnie różne od tradycyjnego zarządzania procesowego sprzed 20, 10 a nawet 5 lat. Ale to z nim mają na co dzień do czynienia praktycy (managerowie, analitycy biznesowi, urzędnicy) i akademicy (wykładowcy, studenci). Muszą się nauczyć i w praktyce wdrażać zarządzanie procesowe obejmujące case management, wykorzystujące eksplorację procesów i na co dzień zintegrowane z zarządzaniem wiedzą. Ale przede wszystkim zarządzanie procesowe wykorzystujące cały dynamizm pracowników wiedzy. Bo to oni tworzą innowacyjne produkty i usługi, które organizacje zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dostarczają klientom.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1 Tradycyjne zarządzanie procesami biznesowymi
1. Rozwój koncepcji zarządzania procesami biznesowymi
2. Niezgodność tradycyjnego zarządzania procesowego z potrzebami biznesu
3. Poszukiwania możliwości dostosowania tradycyjnego zarządzania procesowego do wymagań gospodarki wiedzy z wykorzystaniem technologii informatycznych
4. IV fala zarządzania procesowego „Zarządzanie procesami biznesowymi i wiedzą”
Rozdział 2 Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi
1. Definicja dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi
2. Konsekwencje dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi
3. Nowe możliwości wykorzystania metodyk i technologii ICT w dynamicznym zarządzaniu procesami.
Wnioski – nowe znaczenie terminu business proces management
Rozdział 3 Realizacja procesów w środowisku zarządzania wiedzą
1. Charakterystyka wiedzy
2. Wzajemne relacje zarządzania wiedzą i dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi
3. Realizacja procesów jako źródło wiedzy
4. Realizacja koncepcji organizacji uczącej się w dynamicznym zarządzaniu procesami biznesowymi
Wnioski: integracja zarządzania procesowego i zarządzania wiedzą
Rozdział 4 Wdrażanie dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi
Wprowadzenie
1. Wdrażanie tradycyjnego zarządzania procesowego
2. Konieczność zmiany celów i zakresu wdrożeń zarządzania procesowego
3. Zmiany sposobu identyfikacji procesów biznesowych
4. Symulacje i badania optymalizacyjne procesów dynamicznych
5. Zmienność formy opisu procesów w różnych fazach cyklu życia procesu w organizacji
6. Wykorzystanie Procesowego Kryterium Istotności
7. Wdrażanie dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi
Podsumowanie
Bibliografia
Słownik pojęć i wykaz skrótów