Aktualności

BPMstandard.pl używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Twoją zgodę.

Zrozumiałem
01Lip2018

Biuro zarządzania procesami w teorii i praktyce

produkty 3044Zapraszamy do lektury publikacji Pani Profesor Agnieszki Bitkowskiej "Biuro zarządzania procesami w teorii i praktyce". Książka ma na celu zaprezentowanie funkcjonowania biur zarządzania procesami we współczesnych organizacjach, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Dokonano usystematyzowania wiedzy z zakresu biur zarządzania procesami, omówiono rezultaty badań empirycznych w odniesieniu do przedsiębiorstw działających na świecie i w Polsce oraz przedstawiono rozwiązania z praktyki gospodarczej.

Spis treści:
Wprowadzenie

Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami

1.1. Istota i klasyfikacja procesów
1.2. Istota zarządzania procesami
1.3. Struktura zarządzania procesami
1.4. Uwarunkowania zarządzania procesami
 
Rozdział 2. Funkcjonowanie biura zarządzania procesami

2.1. Istota i przesłanki powstania biura zarządzania procesami
2.2. Zadania i funkcje biura zarządzania procesami
2.3. Organizacja biura zarządzania procesami
2.4. Struktura biura zarządzania procesami

Rozdział 3. Uwarunkowania funkcjonowania biura zarządzania procesami

3.1. Dojrzałość procesowa organizacji a funkcjonowanie biura zarządzania procesami
3.2. Menedżer procesu w kontekście funkcjonowania biura zarządzania procesami
3.3. Zespół procesowy w kontekście funkcjonowania biura zarządzania procesami
3.4. Miękkie aspekty zarządzania procesami a realizacja usług biura zarządzania procesami

Rozdział 4. Biuro zarządzania procesami w praktyce gospodarczej

4.1. Funkcjonowanie biur zarządzania procesami na świecie
4.2. Funkcjonowanie biur zarządzania procesami w Polsce
4.3. Analiza porównawcza funkcjonowania biur zarządzania procesami na świecie i w Polsce
4.4. Biuro zarządzania procesami – ujęcie praktyczne
4.4.1. Biuro zarządzania procesami w międzynarodowej grupie kapitałowej
4.4.2. Biuro zarządzania procesami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki
Załącznik 1. Rola i zadania biura zarządzania procesami
Załącznik 2. Budowa i rozwój biura zarządzania procesami

prof nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska - Kierownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Doświadczenie z zakresu podejścia procesowego zdobywała w przedsiębiorstwach doradczych i telekomunikacyjnych. Kierownik specjalności Zarządzanie procesami i projektami w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Brała udział w wielu projektach naukowo-badawczych z zakresu zarządzania procesowego, restrukturyzacji oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Uzyskała międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation. Inicjatorka cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Uczestniczka staży zagranicznych i międzynarodowych konferencji min. w USA, Hiszpanii, Włoszech, Brazylii, Rumunii. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Autorka ponad 140 publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania procesowego.