Aktualności

BPMstandard.pl używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Twoją zgodę.

Zrozumiałem
12Kwi2015

Procesy biznesowe jednym z kluczowych elementów projektów europejskich

polskaTrwa nabór wniosków w ramach I konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kontekście Działania 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" realizowanego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Jednym z kluczowych kryteriów merytorycznych jest analiza procesów biznesowych.

Treść przedmiotowego kryterium: Wnioskodawca przedstawił analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług. Zostało ono zdefiniowane w dokumencie "Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" i szerzej przedstawione w dokumencie "Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" w następujący sposób:

W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego. Należy przedstawić analizę uwzględniającą mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian w procesach biznesowych, właścicieli procesów biznesowych. Dla kluczowych procesów biznesowych usługi należy wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści dla jego uczestników. Należy wykazać, że przenoszone w całości lub części do sfery elektronicznej procesy biznesowe są lub w ramach projektu zostaną zoptymalizowane pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Instrukcja:

Wnioskodawca przedstawi opis kluczowych procesów związanych ze świadczeniem usług, które projekt ma usprawniać. Dla każdej usługi wnioskodawca powinien wykazać, że:

1. Utworzono dla obecnego (as-is) i docelowego (to-be) sposobu realizacji usługi:

a) mapę procesów biznesowych (opis relacji pomiędzy poszczególnymi procesami składającymi się na usługę),

b) modele kluczowych procesów biznesowych, składających się na usługę,

c) plan przejścia pomiędzy stanem obecnym i stanem docelowym.

Modele procesów biznesowych powinny zostać zapisane w notacji wskazanej w obowiązujących przepisach, normach, standardach rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej (należy wskazać zastosowaną notację dla modeli procesów biznesowych). Modele procesów biznesowych powinny uwzględniać cały kontekst zdarzenia życiowego usługobiorcy w tym modele procesów biznesowych realizowanych poza świadczoną usługą, które dostarczają danych na wejściach modelu procesów biznesowych lub uzyskują dane na wyjściach modelu procesów biznesowych.

2. Dla kluczowych procesów biznesowych usługi wskazano mierzalny cel realizacji, określono czas i koszt realizacji procesu oraz mierzalne korzyści dla jego uczestników. Wskazano powiązanie celów biznesowych właściciela usługi z kluczowymi procesami biznesowymi. Na podstawie modelu procesów biznesowych dla sposobu docelowego realizacji usługi wykazano, w jakim zakresie zostanie zmniejszone obciążenie interesariuszy usługi. Pożądane jest także wykazanie zmniejszenia obciążenia podmiotu świadczącego usługę.

3. Dla każdego procesu biznesowego wskazano właściciela z uprawnieniami, które pozwalają mu na zmianę procesu biznesowego.

4. Na podstawie obecnego sposobu realizacji usługi i sposobu docelowego zaplanowano wszystkie niezbędne zmiany wymagane do realizacji usługi w modelu docelowym, w tym w obszarze organizacyjnym, prawnym i systemów informacyjnych.

5. Wskazano zakres procesów biznesowych usług wspieranych przez objęte projektem systemy teleinformatyczne. Udokumentowano w jednoznaczny sposób powiązanie procesów biznesowych z wymaganiami dotyczącymi budowy systemu teleinformatycznego.

6. Dla modelu procesów zdefiniowano mechanizmy cyklicznej weryfikacji wydajności i efektywności procesów i mechanizmy optymalizacji modelu.

Więcej informacji na stronie CPPC.