Edukacja

BPMstandard.pl używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Twoją zgodę.

Zrozumiałem

logo politechnika warszawska
Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej adresowane są do osób, które zajmują się opisem, dokumentowaniem lub wsparciem procesów biznesowych oraz analityką biznesową i analizą danych w biznesie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i poznać narzędzia analizy biznesowej. Studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach.

Wybrane zajęcia odbywają się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Student może dzięki temu dobrać tempo, czas pracy i zakres do własnych potrzeb. Od kandydatów nie oczekujemy wiedzy bazowej ani doświadczenia informatycznego. Nad merytorycznym poziomem studiów czuwa Rada Programowa składająca się z ekspertów akademickich oraz Rada Merytoryczna gromadząca wybitnych i doświadczonych praktyków z przemysłu. Studia powinny zainteresować: analityków biznesowych, kierowników i pracowników działów analiz i controllingu, ekonomistów, informatyków, architektów rozwiązań biznesowych, handlowców, pracowników administracyjnych i innych. Studia oferują unikatowy program nauczania wynikający z połączenia wiedzy pracowników naukowych PW i doświadczenia przedstawicieli największych firm branży Business Intelligence oraz ekspertów zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management – BPM).

Program studiów obejmuje:

  • Wiedzę podstawową z zakresu modelowania danych i procesów biznesowych
  • Ugruntowaną wiedzę z metod matematycznych będących podstawą metod analitycznych w rozwiązaniach komercyjnych
  • Znajomość języków do opisu procesów biznesowych (ER, BPMN, UML, IDEFX1)
  • Znajomość metod i narzędzi zarządzania procesami biznesowymi (BPM, BPR)
  • Znajomość metod pozyskiwania i dokumentowania wymagań
  • Umiejętność modelowania procesów w narzędziach CASE (Enterprise Architect, IBM RSA, InfoSphere Data Architect, MS Visio)
  • Metody i narzędzi analityki biznesowej (Business Intelligence)
  • Wiedzę na temat budowy i zastosowania hurtowni danych (kostki OLAP, ETL),
  • Metody poprawy jakości danych
  • Zasady i normy bezpieczeństwa danych i procesów biznesowych
  • Szkolenia z wiodących systemów analitycznych (MS SQL, IBM, MicroStrategy)
  • Znajomość narzędzi wsparcia procesów pracy - WorkFlow (WFMC, MS SharePoint)
  • Wiedzę na temat nowych trendów w inżynierii procesów biznesowych (SOA, Cloud Computing)
  • Wiele przykładów z praktyki analityki biznesowej
  • Bardzo dużą liczbę zajęć praktycznych ‑ łącznie 228 godzin w czasie dwu semestrów

Tematyka zajęć:

  • Inżynieria wymagań
  • Modelowanie danych
  • Modelowania procesów biznesowych
  • Odkrywanie danych i wiedzy
  • Optymalizacja procesów i decyzji biznesowych
  • Zastosowanie i projektowanie hurtowni danych
  • Wsparcie procesów WorkFlow
  • Bezpieczeństwo danych w biznesie
  • Narzędzia analityki biznesowej
  • SOA i rozwiązania w chmurze
  • Wprowadzenie do baz danych
  • Projektowanie systemów w IBM RSA

Komplet i aktualne informacje na stronie PW.