Wiedza

BPMstandard.pl używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Twoją zgodę.

Zrozumiałem
26Mar2015

Każda organizacja posiada procesy biznesowe

procesCzy istnieją organizacje, w których nie są realizowane procesy biznesowe? Dla przykładu, gdyby zapytać właściciela bardzo dobrze prosperującej piekarni w niewielkim miasteczku o procesy biznesowe, które są realizowane w firmie, którą stworzył i którą zarządza, jakiej odpowiedzi moglibyśmy się spodziewać?

Jest bardzo prawdopodobne, że odpowiedzią na zadanie pytanie byłoby pytanie, co to są procesy biznesowe? Czy należałoby wówczas wnioskować, że w tych organizacjach brak jest procesów biznesowych, skoro założyciel i główny zarządzający nie wie czym są procesy biznesowe? Odpowiedź brzmi - nie. W każdej organizacji, bez względu na jej charakter, sektor i skalę rynku, w którym funkcjonuje, realizowane są procesy biznesowe, a brak jej świadomości co do procesów, nie oznacza, że jest ona zarządzania niewłaściwie, nieskutecznie itp. Procesy biznesowe są sposobem na opisanie tego co się w organizacji dzieje, jak funkcjonuje, a nie wyznacznikiem/miernikiem "prawidłowości" działania organizacji samym w sobie. Przywołany przykładem właściciel piekarni może je określać w swojej codzienej pracy mianem procedur, zadań, robotą do wykonania itp., a uświadomiony definicją procesu bizesowego, na pewno potwierdzi, że jego profesjonalna firma posiada własne procesy biznesowe. Uważany za jednego z pierwszym praktyków zarządzania procesami bizesowymi Pan Henry Ford, również nie korzystał z pojęcia procesu biznesowego na początku XX wieku, kiedy skutecznie i efektywnie definiował, analizował, planował, wdrażał i optymalizował pracę ludzi w jego fabrykach.

Konkluzja i podsumowanie:

  • każda organizacja posiada procesy biznesowe, ale nie każda jest tego świadoma,
  • procesy biznesowe należy rozumieć jako pracę, która jest wykonywana w organizacji, a ta jest wykonywana w każdej organizacji, nie ma zatem organizacji, w której nie ma procesów,
  • postrzeganie organizacji przez pryzmat procesów biznesowych jest jedną z metod z opisywania sposobu działania organizacji,
  • brak świadomości procesów w organizacji nie jest wyznacznikiem braku skuteczności w osiąganiu celów organizacji, złego zarządzania, czy braku świadomości jak organizacja funkcjonuje,
  • świadomość procesów w organizacji może ewentualnie wspierać skuteczność osiągania celów organizacji i zarządzania nią (zarządzanie procesami biznesowymi, jest niczym innym jak jedną z metod zarządzania organizacją).

Powiązane treści:

Proces biznesowy - definicja