Artykuły

BPMstandard.pl używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Twoją zgodę.

Zrozumiałem
06Mar2015

Proces biznesowy - definicja

bpmModelowanie, analiza, optymalizacja, automatyzacja procesów biznesowych, to przykłady bardzo dynamicznie rozwijających się i coraz bardziej popularnych i praktykowanych zagadnień zarządzania, informatyki, biznesu. Ich elementarną podstawą jest proces biznesowy - znajomość i właściwe rozumienie tego pojęcia jest niezbędne do efektywnego praktykowania wymienionych zagadnień.

Rozpatrzmy pojęcie proces biznesowy, poprzez złożenie pojęcia proces i pojęcia biznes. Pojęcie proces wykorzystywane jest w wielu dziedzinach życia i w ogólności oznacza ciąg następujących po sobie zmian/czynności/stanów, np.: procesy stochastyczne (matematyka), procesy życiowe (biologia), procesy sądowe (prawo), procesy systemów operacyjnych (informatyka), ścieżki (procesy) kliniczne (medycyna). Biznes, to zorganizowane działania, które wykorzystując różnego rodzaju zasoby, dostarczają klientom oczekiwane przez nich produkty lub usługi. Pojęcie proces wykorzystywane jest w wielu dziedzinach życia i w ogólności oznacza ciąg następujących po sobie zmian/czynności/stanów, np.: procesy stochastyczne (matematyka), procesy życiowe (biologia), procesy sądowe (prawo), procesy systemów operacyjnych (informatyka), ścieżki (procesy) kliniczne (medycyna). Biznes, to zorganizowane działania, które wykorzystując różnego rodzaju zasoby, dostarczają klientom oczekiwane przez nich produkty lub usługi.Bazując na powyższych definicjach, można przyjąć, że proces biznesowy, to zbiór powiązanych ze sobą czynności, które przekształcają wejścia w wyjścia według określonych reguł, w oparciu o określone zasoby i w efekcie prowadzą do dostarczenia klientowi produktu/usługi realizując tym samym cele biznesowe organizacji.

Dla potwierdzenia powyższego, prześledźmy inne definicje procesu biznesowego:

1. według metodyki ARIS (ang. Architecture of Integrated Information Systems), jest to łańcuch działań (funkcji) logicznie powiązanych, realizowanych sekwencyjnie lub równolegle, które wykorzystując dostępne zasoby (ludzi, surowce i materiały, narzędzia, wyposażenie) przetwarzają wejście w wyjścia prowadząc do osiągnięcia zamierzonego celu (produktu);

2. Michael Havey w książce "Essential Business Process Modeling", w bardzo zwięzły i konkretny sposób definiuje proces biznesowy, jako wykonywane krok po kroku czynności specyficzne dla rozwiązania różnych problemów/zagadnień biznesowych;

3. Manuel Laguna i Johan Marklund w książce "Business Process Modeling, Simulations and Design", określają proces biznesowy jako transformacja wejścia w wyjścia, przy czym transformacje – ze względu na specyfikę procesów biznesowych - specyfikowane są jako:

- fizyczne - np. transformacja surowców do założonej, ostatecznej postaci,

- lokalizacyjne - np. usługi transportowe,

- transakcyjne - np. transakcje bankowe,

- informacyjne - np. transformacja danych finansowych do postaci oświadczenia finansowego;

4. organizacja Workflow Management Coalition (WfMC), w dokumencie "Workflow Management Coalition Terminology & Glossary", definiuje proces biznesowy jako zbiór powiązanych ze sobą procedur lub aktywności, które wspólnie realizują biznesowe cele, zwykle  w kontekście określonej struktury organizacyjnej;

5. w specyfikacji notacji Business Process Model & Notation (BPMN), możemy przeczytać, że proces biznesowy przedstawia sekwencję lub przepływ aktywności w organizacji z uwzględnieniem celu ich realizacji. 

Każdy zidentyfikowany proces biznesowy, powinien być charakteryzowany poprzez określenie m.in.:

1. nazwy,

2. kontekstu,

3. właściciel biznesowego,

4. celu(ów),

5. danych wejściowych,

6. danych wyjściowych (produktów),

7. zasobów,

8. przebiegu (role, czynności, reguły)

9. odbiorców produktów procesu.

Lista powyższych cech może (a nawet powinna) być zmienna w zależności od specyfiki procesów biznesowych "podlegających" modelowaniu - dla przykładu, inaczej będzie charakteryzowany proces wytwarzania systemów informatycznych, a inaczej proces wydobycia węgla brunatnego. Niemniej jednak zaproponowane cechy wydają się być na tyle uniwersalne, że mogą stanowić podstawę do identyfikacji procesów biznesowych o różnej specyfice.

Na koniec, warto jeszcze raz podkreślić, że właściwie rozumienie pojęcia proces biznesowy, jest podstawą do efektywnej analizy i identyfikacji procesów biznesowych, dalej ich modelowania i zarządzania. 


Powiązane treści:

Każda organizacja posiada procesy biznesowe