Wywiady

BPMstandard.pl używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Twoją zgodę.

Zrozumiałem
15Paź2015

Grzegorz Bliźniuk o dojrzałości procesowej organizacji medycznych w Polsce

gblizniukO dojrzałości procesowej organizacji medycznych w Polsce rozmawiamy z dr inż. Grzegorzem Bliźniukiem, podsekretarzem stanu w MSWiA odpowiedzialnym za informatyzację kraju w latach 2005-2007, ekspertem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, pracownikiem Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wieloletnim wykładowcą akademickim i pracownikiem naukowym, inicjatorem i kierownikiem projektu "Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia".

BPMstandard.pl: 
Jak ocenia Pan dojrzałość procesową rozumianą jako świadome modelowanie, monitorowanie procesów i wykorzystywanie stosownych narzędzi informatycznych, na poziomie organizacji medycznych na szczeblu lokalnym i centralnym?
Grzegorz Bliźniuk:
Obecnie instytucje ochrony zdrowia są bardzo mocno zaangażowane w implementację mechanizmów przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Zagadnienie to samo w sobie jest tak pracochłonne i skomplikowane, że minie jeszcze około 2 lata zanim nastąpi całkowita elektronizacja przetwarzania dokumentów medycznych w Polsce. Dopiero na tej podstawie można myśleć o modelowaniu procesów workflow w instytucjach medycznych. Bardzo ważny jest fakt, że coraz więcej instytucji wdraża u siebie rozwiązania bazujące na profilu integracyjnym IHE XDS.b. Nie można w tym miejscu zapomnieć o dużym dorobku standaryzacyjnym CSIOZ, który w ramach realizacji projektu P1 opracował i opublikował Polską wersję profilu XDS.b, która stanowi odpowiednią podstawę dla osiągnięcia interoperacyjności przetwarzania EDM w skali całego kraju. Dopiero na tej podstawie można myśleć o implementacji profilu integrującego workflow medyczny - myślę tutaj o IHE XDW. Zatem, obecnie nie można jeszcze mówić o powszechności świadomego modelowania procesów w instytucjach ochrony zdrowia w Polsce. Jest to jednak rzeczywiste wyzwanie, z którym zaczniemy się zmagać już w roku 2017.
BPMstandard.pl:
Jakie są oczekiwania i plany Ministerstwa Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie procesowego zarządzania organizacjami medycznymi?
Grzegorz Bliźniuk:
W lipcu 2015 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało znakomity dokument wskazujący kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia do roku 2020. Wystarczy zajrzeć pod adres http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/fundusze-europejskie-dla-sektora-ochrony-zdrowia/krajowe-ramy-strategiczne-policy-paper i dowiemy się, że MZ uznało, że między innymi rozwój systemów komputerowych ścieżek klinicznych (CIG) oraz systemów wspomagania decyzji klinicznych (CDSS) jest kluczowy dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Obie te klasy systemów są związane między innymi z technologiami workflow. Należy więc szybko wziąć się do pracy, ponieważ nie później niż za dwa lata będzie duże zapotrzebowanie na rynku medycznym na produkty tej klasy.
BPMstandard.pl:
W jakim stopniu organizacje medyczne w Polsce (na różnych poziomach) "praktykują" ścieżki kliniczne?
Grzegorz Bliźniuk:
Wytyczne postepowania medycznego są wykorzystywane powszechnie przez lekarzy i pozostałych pracowników medycznych. Jest to wiedza, którą uzyskują oni w czasie przygotowywania się do wykonywania swojego zawodu. Jeżeli pytanie dotyczy komputerowych systemów ścieżek klinicznych, na przykład takich, jak w wersji eksperymentalnej opracowaliśmy kilka lat temu na Wydziale Cybernetyki WAT, to tutaj nie widzę entuzjazmu. Pomimo tego, że w takim rozwiązaniu jest ogromny potencjał - mamy przykład systemu klasy CDSS, to na dzień dzisiejszy nie ma wystarczającego zainteresowania, aby je wdrażać do codziennej praktyki medycznej. Moje rozmowy z lekarzami wskazują na to, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest bardzo duże ich obciążenie pracą przy pacjencie oraz ogromną liczbą formularzy, którą muszą wypełniać w związku z tym. Równocześnie, pierwsze skojarzenie - zupełnie niesłuszne - z systemem, komputerowych ścieżek klinicznych, jest takie, że znowu dodamy jakieś nowe formularze do wypełniania. Pomimo tego, że jest ono nieprawdziwe, to skutecznie zniechęca specjalistów medycznych do zainteresowania się takimi rozwiązaniami. Ważne jest zatem, aby promować CIG i pokazać, że pomaga to w codziennej pracy lekarza, odciąża go od niektórych czynności, które teraz wykonuje się ręcznie. Myślę, że stopniowo będziemy dojrzewali do takiego stanu rzeczy, w którym systemy CIG będą atrakcyjnym produktem na rynku rozwiązań medycznych. 
BPMstandard.pl:
Jak wygląda praktykowanie ścieżek klinicznych na świecie i w Europie?
Grzegorz Bliźniuk:
Sytuacja w Polsce, którą opisałem odpowiadając na poprzednie pytanie jest adekwatna również dla Europy i reszty świata. Świat idzie teraz w kierunku systemów klasy LHS, które stanowią pewien konglomerat systemów klasy CDSS, workflow medycznego i sztucznej inteligencji. A zatem, nowa odsłona systemów ścieżek klinicznych powinna być raczej postrzegana jako jeden z komponentów systemów klasy LHS, w których zostaną uwzględnione koncepcje profilu integracyjnego IHE XDW. 
BPMstandard.pl:
Jak widzi Pan "przyszłość" ścieżek klinicznych w Polsce?
Grzegorz Bliźniuk:

Moim zdaniem na tego typu rozwiązania będzie duże zapotrzebowanie od roku 2018. Wystarczy zajrzeć do dokumentu “Policy Paper” wyznaczającego kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia do roku 2020 a opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/fundusze-europejskie-dla-sektora-ochrony-zdrowia/krajowe-ramy-strategiczne-policy-paper . W tym dokumencie wyraźnie zdefiniowano oczekiwanie, że w Polsce będą wdrażane systemy klasy CIG oraz CDSS. A co za tym idzie, należy się spodziewać, że już w roku 2017 instytucje ochrony zdrowia zgłoszą do rynku dostawców rozwiązań informatycznych potrzebę dostarczania produktów klasy CIG oraz CDSS jako kolejnego etapu rozwoju ich systemów szpitalnych i gabinetowych.

BPMstandard.pl:

Podziękowania za rozmowę.


Więcej wywiadów

Monika Perendyk o procesach biznesowych i inżynierii wymagań

monika perendyk

Marek Szelągowski o dynamicznym zarządzaniu procesami biznesowymi

marek szelagowski

Tomasz Burczyński o specyfice projektów wdrożeniowych BPM

tomasz burczynski